02/2023 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku
01/2023 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku


13/2022 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

12/2022 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2022 oraz 2023

11/2022 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2022 roku

10/2022 Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku

09/2022 Zmiany w Zarządzie Spółki

08/2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

07/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał

06/2022 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 rok

05/2022 Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok

04/2022 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

03/2022 Odwołanie Członka Zarządu

02/2022 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku

01/2022 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku


17/2021 Zmiana w składzie Zarządu Hydrapres S.A.

16/2021 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz zmiany w strukturze Zarządu Hydrapres S.A.

15/2021 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

14/2021 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

13/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

12/2021 Odwołanie Członka Zarządu oraz delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki

11/2021 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 roku

10/2021 Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej - uzupełnienie informacji

0
9/2021 Odwołanie oraz powołanie Członków Zarządu
08/2021 Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej

07/2021 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

06/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał

05/2021 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 rok

04/2021 Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

03/2021 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

02/2021 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku

01/2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku