Skip to main content

Raporty EBI

09/2024 Korekta raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 29.05.2024 r. (Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
08/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres Spółki Akcyjnej wraz z projektami uchwał
07/2024 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2023 rok
06/2024 Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok
05/2024 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2024 roku 
04/2024 Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2024 roku
03/2024 Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”
02/2024 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku
01/2024 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

10/2023 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

09/2023 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2023 roku

08/2023 Rejestracja zmian w Statucie oraz tekst jednolity Statutu

07/2023 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzen
ie
06/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres Spółki Akcyjnej wraz z projektami uchwał

05/2023 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 rok

04/2023 Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok

03/2023 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2023 roku

02/2023 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku

01/2023 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku


13/2022 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

12/2022 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2022 oraz 2023

11/2022 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2022 roku

10/2022 Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku

09/2022 Zmiany w Zarządzie Spółki

08/2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

07/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał

06/2022 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 rok

05/2022 Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok

04/2022 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

03/2022 Odwołanie Członka Zarządu

02/2022 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku

01/2022 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku


17/2021 Zmiana w składzie Zarządu Hydrapres S.A.

16/2021 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz zmiany w strukturze Zarządu Hydrapres S.A.

15/2021 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

14/2021 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

13/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

12/2021 Odwołanie Członka Zarządu oraz delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki

11/2021 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 roku

10/2021 Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej - uzupełnienie informacji

0
9/2021 Odwołanie oraz powołanie Członków Zarządu
08/2021 Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej

07/2021 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

06/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał

05/2021 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 rok

04/2021 Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

03/2021 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

02/2021 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku

01/2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku 

Archiwum

Lokalizacja

Mapa dojazdu

Copyright © Hydrapres S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.