Skip to main content

Raporty EBI - archiwum 2011

26/2011 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

25/2011 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Hydrapres S.A.

24/2011 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

23/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A.

23/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A.

21/2011 Raport kwartalny II kw. 2011 roku

20/2011 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku

19/2011 Zmiany w składzie Zarządu

18/2011 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Hydrapres S.A.

17/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A.

16/2011 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Hydrapres S.A.

15/2011 Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. zwołane na dzień 15 czerwca 2011 roku - uzupełnienie projektów uchwał.

14/2011 Raport roczny za 2010 rok

13/2011 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2010 rok

12/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A.

11/2011 Raport kwartalny I kw.2011

10/2011 Zawarcie znaczącej umowy

9/2011 Zawarcie znaczącej umowy

8/2011 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

7/2011 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Hydrapres S.A.

6/2011 Nabycie udziałów w spółce HPS Service Sp. z o.o.

5/2011 Raport kwartalny IV kw.2010 roku

4/2011 Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportu o terminach przekazywania raportów okresowych

3/2011 Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektu uchwały na NWZ zwołane na dzień 25 lutego 2011 roku

2/2011 Termin przekazania raportów okresowych w 2011 roku

1/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A.

 

Lokalizacja

Mapa dojazdu

Copyright © Hydrapres S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.