Skip to main content

Dotacja na kapitał obrotowy dla Hydrapres S.A.

FE POIR pozim

Nasza firma dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich
realizuje Projekt
„Dotacja na kapitał obrotowy dla Hydrapres S.A.”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.4: Dotacje na kapitał obrotowy
      
•    Cel projektu: Zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19
•    Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja
•    Wartość projektu: 226 914,12 zł (100% kosztów kwalifikowanych)
•    Czas realizacji projektu: sierpień – październik 2020

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.04.00-04-0334/20-002-01

Lokalizacja

Mapa dojazdu

Copyright © Hydrapres S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.