Zarząd Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim niniejszym informuje, że
w 2022 roku przekaże raporty okresowe w następujących terminach:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku w dniu 14 lutego 2022 roku,
2. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku w dniu 13 maja 2022 roku,
3. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2022 roku w dniu 16 sierpnia 2022 roku,
4. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku w dniu 14 listopada 2022 roku.
5. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok w dniu 25 maja 2022 roku.