Zarząd Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim niniejszym informuje, że
w 2023 roku przekaże raporty okresowe w następujących terminach:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku w dniu 14 lutego 2023 roku,
2. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku w dniu 15 maja 2023 roku,
3. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2023 roku w dniu 11 sierpnia 2023 roku,
4. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku w dniu 14 listopada 2023 roku.
5. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok w dniu 31 maja 2023 roku.