Firma Hydrapres angażuje się w działalność prospołeczną i charytatywną środowiska lokalnego.

Widzimy potrzebę tworzenia form wsparcia dla młodych ludzi, tworzenia im przyjaznego środowiska do nauki, a także zabawy. Chętnie wspieramy wiec inicjatywy dotyczące dzieci i młodzieży.

Fundacja Syloe, Bydgoszcz

Głównym celem fundacji jest praca z kobietami w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja prowadzi również klub środowiskowy „Latarnia”, który wspieramy niemal od początku jego powstania.

Działalność klubu jest skierowana głównie do dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Klub jest miejscem gdzie uzyskują pomoc w nauce, mogą rozwijać swoje talenty
i zainteresowania poprzez prowadzone warsztaty plastyczne, muzyczne, naukowe czy zajęcia sportowe. Klub to również nowi przyjaciele, gry, zabawy i każdy może tam liczyć
na mały poczęstunek.  

hydrapres sa CSR odpowiedzialność społeczna fundacja syole

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Wspieramy oraz współpracujemy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim.

W ramach tego projektu uczniowie ZSOiZ mogą liczyć na wsparcie w organizacji i finansowaniu:

- kursów kwalifikacyjnych (np. kurs na operatora wózka widłowego);

- bazy techniczno-dydaktycznej w postaci zakupu oprogramowania komputerowego niezbędnego w kształceniu zawodowym;

- nagród i stypendiów dla uczniów szczególnie wyróżniających się;

- praktyk i staży zawodowych.

Ponadto od 1 września 2014 roku objeliśmy patronatem klasę technikum mechatronicznego, którą wspieramy finansowo między innymi poprzez zakup podręczników oraz utworzenie funduszu stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów.

hydrapres sa CSR odpowiedzialność społeczna zespół szkół ogólnokształconcych solec kujawski

Polski Związek Wędkarski, Koło Miejskie w Solcu Kujawskim

Z okazji Dnia Dziecka, działające w Solcu Kujawskim Koło Miejskie Polskiego Związku Wędkarskiego, zorganizowało zawody wędkarskie dla dzieci. Wsparliśmy zakup nagród dla zwycięzców.

Podziękowania.pdf


Misja Betezda, Bydgoszcz

Misja Betezda istnieje od 2003 roku. Prowadzi działalność wśród osób bezdomnych, ubogich i potrzebujących w Bydgoszczy. Każdego dnia z darmowych posiłków korzysta ponad 100 osób. Prowadzone są również spotkania motywujące do zmiany życia oraz grupy wsparcia. Osoby uzależnione otrzymują pomoc w znalezieniu miejsc w ośrodkach odwykowych. Wspieramy prowadzoną przez Misję stołówkę.

hydrapres sa CSR odpowiedzialność społeczna misja betezda

Podziękowania.pdf


Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Nasza Betania”, Bydgoszcz

Chrześcijańskie Stowarzyszenie "Nasza Betania" jest organizacją pozarządową, kierującą swoją działalność głównie na rzecz pomocy bezdomnym i uzależnionym. Pomocą obejmuje również rodziny potrzebujące wsparcia, oferując pomoc wychowawczą dla rodziców oraz miejsca wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży.
Mieliśmy przyjemność wesprzeć spotkania świąteczne dla dzieci pod tytułem Gwiazdkowa Niespodzianka. Łącznie przybyło na nie ok. 60 dzieci wraz z rodzicami i opiekunami. Ciepła kolacja, występy dzieci, rozmowy z rodzicami, smaczne wypieki, prezenty – to wszystko złożyło się na niesamowitą atmosferę tych wieczorów.

hydrapres sa CSR odpowiedzialność społeczna nasza betania a   hydrapres sa CSR odpowiedzialność społeczna nasza betania b