Skip to main content

Raporty EBI - archiwum 2010

27/2010 Raport kwartalny III kw. 2010 roku

26/2010 Zamiar połączenia Hydrapres S.A. z przedsiębiorstwem tłoczni Gerda-Hydomat S.A.

25/2010 Oświadczenie Zarządu w sprawie pojawiających się nieprawdziwych informacji o postępowaniach względem Spółki

24/2010 Opóźnienie przekazania raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku

23/2010 Raport kwartalny II kw. 2010 roku

22/2010 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku NewConnect akcji serii J Hydrapres S.A.

21/2010 Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii J

20/2010 Uzupełnienie raportu rocznego - informacja w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk

19/2010 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii J

18/2010 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii J spółki Hydrapres S.A..A.

17/2010 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Hydrapres S.A.

16/2010 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego

15/2010 Sprzedaż udziałów w spółce HPS Service Sp. z o.o.

14/2010 Raport kwartalny I kw. 2010 roku

13/2010 Zakończenie subskrypcji akcji serii J

12/2010 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2010 roku

11/2010 Zawarcie znaczących umów

10/2010 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Hydrapres S.A.

9/2010 Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. zwołane na dzień 25 marca 2010 r. - Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru, uzupełnienie projektów uchwał

8/2010 Raport roczny

7/2010 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. zwołanego na dzień 25 marca 2010 roku

6/2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYDRAPRES S.A.

5/2010 Zmiana terminu przekazania rocznego raportu za 2009 rok

4/2010 Raport kwartalny 409 HYDRAPRES SA

3/2010 Rozwiązanie umowy faktoringu

2/2010 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

1/2010 Podpisanie znaczącego aneksu do umowy kredytowej

 

Lokalizacja

Mapa dojazdu

Copyright © Hydrapres S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.