Skip to main content

Raporty EBI - archiwum 2017

21/2017 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2017 i 2018.

20/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A. – uzupełnienie informacji

19/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

18/2017 Uchwały podjęte przez NWZA oraz informacja o uchwale objętej porządkiem obrad, a nie podjętej przez NWZA

17/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

16/2017 Sprostowanie omyłki pisarskiej

15/2017 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

14/2017 Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku

13/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A

12/2017 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 roku

11/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A

10/2017 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Hydrapres S.A.

9/2017 Informacja o przejęciu Akcjonariusza

8/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A.

7/2017 Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok

6/2017 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

5/2017 Raport jednostkowy roczny za 2016 rok

4/2017 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

3/2017 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2016 rok

2/2017 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku

1/2017 Terminy przekazywania raportow okresowych w 2017 roku 

Lokalizacja

Mapa dojazdu

Copyright © Hydrapres S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.