Skip to main content

Raporty EBI - archiwum 2009

40/2009 Raport kwartalny 03/2009 Hydrapres S.A.

39/2009 Raport miesięczny za wrzesień 2009 r.

38/2009 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 17 sierpnia 2009 roku

37/2009 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 17 sierpnia 2009 roku

36/2009 Zmiany w składzie Zarządu

35/2009 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 17 sierpnia 2009 roku

34/2009 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres Spółki Akcyjnej

31/2009 Złożenie wniosku o zgłoszenie upadłości przez spółkę Heilbronn Pressen GmbH

30/2009 Uzyskanie przez Akcjonariusza Spółki zgody na zbycie akcji objętych umową lock-up

29/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hydrapres S.A.

28/2009 Uzupełnienie raportu dotyczącego uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

27/2009 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Hydrapres S.A.

26/2009 Sprzedaż większościowego pakietu udziałów w spółce zależnej

25/2009 Stanowisko Zarządu Emitenta dotyczące uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego

24/2009 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej

23/2009 Zmiana Autoryzowanego Doradcy - informacje uzupełniające

22/2009 Rezygnacja Członka Zarządu

21/2009 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hydrapres S.A.

20/2009 Zmiana Autoryzowanego Doradcy

19/2009 Postanowienie sądu o wykreśleniu członka Rady Nadzorczej

18/2009 Wyniki za I kwartał 2009

17/2009 Zmiana warunków kredytu

16/2009 Raport miesięczny za kwiecień 2009

15/2009 Raport Roczny

14/2009 Raport Roczny

13/2009 Postanowienia dotyczące Heilbronn Pressen GmbH

12/2009 Raport miesięczny za marzec 2009

11/2009 uzupełnienie informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 9/2009

10/2009 Zbycie akcji przez podmiot bezpośrednio kontrolowany przez członka rady nadzorczej

9/2009 Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji/2009 Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji

8/2009 Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji

7/2009 Zbycie akcji przez członka Zarządu

6/2009 Wybrane dane finansowe Spółki i spółki zależnej - raport bieżący

5/2009 Wyznaczenie dnia pierwszego notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

4/2009 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I

3/2009 Wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I do obrotu na rynku NewConnect

2/2009 Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect

1/2009 Raport bieżący

 

Lokalizacja

Mapa dojazdu

Copyright © Hydrapres S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.