02/2024 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku

10/2023 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

09/2023 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
05/2023 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 rok
03/2023 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2023 roku

02/2023 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku


13/2022 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

11/2022 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2022 roku

06/2022 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 rok

04/2022 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

02/2022 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku


14/2021 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

11/2021 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 roku

05/2021 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 rok

03/2021 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

02/2021 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku

8/2020 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 roku

05/2020 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 rok

03/2020 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

02/2020 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku

11/2019 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

07/2019 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 roku 

04/2019 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 rok

03/2019 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

02/2019 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku