tłocznia prasy hydrauliczne hydrapres.png

TŁOCZYMY DLA:

hydrapres sa klienci

ProjektyUELogo2

 

„Wdrożenie nowego wyrobu – narzędzi do obróbki plastycznej metali z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w firmie Hydrapres S.A. z Solca Kujawskiego”


Numer umowy o dofinansowanie: WP-II-P.433.5.268.2014
Okres realizacji: 01.06.2014r. – 30.09.2015r.
Całkowita wartość projektu: 7 776 060,00 zł
Wartość dofinansowania: 3 223 710,00 zł


Opis projektu:
Celem dofinansowanego przedsięwzięcia było zwiększenie konkurencyjności HYDRAPRES S.A. poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa (rozbudowa przestrzeni produkcyjnej jak i parku maszynowego), dywersyfikację produkcji (poprzez wprowadzenie nowego produktu – narzędzi do obróbki plastycznej metali) oraz poprzez dokonanie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego. Zmiana procesu produkcyjnego nastąpiła dzięki wprowadzeniu do firmy nowych technologii tj. obróbki elektroerozyjnej, a także mechanicznej obróbki metali za pomocą nowoczesnych maszyn z systemem sterowania CNC.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013.