tłocznia prasy hydrauliczne hydrapres.png

TŁOCZYMY DLA:

hydrapres sa klienci

ProjektyUELogo1

DOTACJE NA INNOWACJE

 
„Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami realizacji zamówień, dostaw i produkcji”


Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-04-114/12-01
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014 r.
Całkowita wartość projektu: 349 460,00 zł
Wartość dofinansowania: 209 676,00


Opis projektu:
Wdrożony zostanie model procesów biznesowych prowadzonych elektronicznie, poprzez uruchomienie i implementację rozwiązań platformy B2B składającej się z dwóch powiązanych systemów teleinformatycznych – tj. ERP rozbudowanego do systemu B2B oraz Systemu Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI. Dzięki realizacji projektu stworzone zostanie środowisko systemowe dla potrzeb funkcjonowania platformy B2B
i obejmie ono wszystkie obszary procesów biznesowych związanych z dystrybucją, sprzedażą i produkcją, które zachodzą pomiędzy firmą Hydrapres i jej partnerami. Pozwoli ponadto na ich powiązanie z procesami zachodzącymi w strukturze organizacyjnej wszystkich podmiotów zaangażowanych w projekt. W ramach integracji systemów Beneficjenta
i Partnerów nastąpi wdrożenie powyższych rozwiązań w całym budowanym systemie elektronicznego biznesu typu B2B.
Partnerzy obecnie użytkują zaawansowane systemy teleinformatyczne umożliwiające integrację z systemem wdrażanym przez wnioskodawcę. Projekt wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną co gwarantuje zwrot poniesionych nakładów w okresie krótszym niż 3 lata.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013