Skip to main content

Raporty ESPI

05/2024 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR - ustanowienie zastawów zwykłych na akcjach
04/2024 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR - ustanowienie zastawów zwykłych na akcjach
03/2024 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR - ustanowienie zastawów zwykłych na akcjach
02/2024 Przyjęcie do realizacji zamówienia o wartości istotnej dla Emitenta 
01/2024 Zawarcie umowy pożyczki

 

03/2023 Zawarcie umowy pożyczki oraz aneksu do umowy pożyczki - umowy (transakcje), których łączna suma stanowi wartość istotną
02/2023 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

01/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres Spółki Akcyjnej wraz z projektami uchw


02/2022 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
01/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał


09/2021 Informacja o wydaniu przez sąd prawomocnego rozstrzygnięcia oddalającego powództwo przeciwko Spółce
08/2021 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

07/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

06/2021 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

05/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał

04/2021 Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji Hydrapres S.A.
03/2021 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR
02/2021 Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji Hydrapres S.A.
01/2021 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR 

Archiwum

Lokalizacja

Mapa dojazdu

Copyright © Hydrapres S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.