Hydrapres dysponuje wysoko wykfalifikowaną kadrą inżynierską pracującą na rzecz zapewnienia jakości. Ciągłe doskonalenie i szkolenia zapewniają stały jej rozwój. 

hydrapres sa izba pomiarowa maszyna pomiarowa 3d

Poprawność wykonania detali w Hydrapres S.A. mierzona jest za pomocą urządzeń:

-maszyna pomiarowa CMM DEA Global Performance (HEXAGON) 7.10.7 o zakresie pomiarowym x:700 y:100 z:660;

-maszyna pomiarowa CMM Maxim 3D o zakresie pomiarowym x:500 y:600 z:400;

-maszyna pomiarowa CMM Axiom too 3D o zakresie pomiarowym x:640 y:900 z:500.

Sprzęt ten umożliwia pomiar produkowanych części w cyklu automatycznym wg zadanego programu pomiarowego oraz wygenerowanie raportu pomiarowego do pliku Excel. Uzyskane raporty pomiarowe są automatycznego importowane do programu SnapLine wykonującego statystyczne nadzorowanie i analizę procesu. 

Przykładowy raport z programu SnapLine - kliknij aby powiększyć

hydrapres sa izba pomiarowa oprogramowanie SnapLine

Ponadto wykorzystywane są:

-wysokościomierz 2D MicroHite – 600; 

-mierniki grubości powłok galwanicznych i malarskich;

-suwmiarki i mikrometry elektroniczne;

-narzędzia dedykowane dla poszczególnych produktów (badania niszczące połączeń zgrzewanych, badania niszczące połączeń wciskowych);

- zakupiona w 2013 roku komora solna Mawro MS600 umożliwiająca badania korozyjne w sztucznych atmosferach.

 

Dział jakości pracuje zgodnie z procedurami systemu IATF 16949. Realizacja procesu nadzoru nad jakością produktów przebiega z wykorzystaniem takich narzędzi systemowych jak SPC, MSA, FMEA. Dbałość o ich należyte stosowanie pozwala utrzymywać prawidłowy rytm realizacji Projektów zgodnie z APQP i terminowe kompletowanie dokumentacji PPAP dla Klientów. Wysokie, poparte szeroką wiedzą teoretyczną, kwalifikacje personelu działu utrzymania jakości, odpowiedzialnego za nadzorowanie jakości produkcji, potwierdzone zostały m.in. podczas dorocznie organizowanych  przez Firmę Oberon 3D (wiodącego w kraju dystrybutora sprzętu pomiarowego 3D) Ogólnopolskich Seminariów Metrologicznych. Podczas przeprowadzonych tam konkursów wiedzy metrologicznej, zespół Hydrapres S.A. plasował się na III miejscu (2011) wśród 40 ekip i II miejscu (2012) wśród 34 ekip z całej Polski.