Hydrapres S.A. realizuje obecnie natępujące projekty dofinansowane z środków Unii Europejskiej:

 

logo RPO glowne

Dostawa używanego drutowego centrum elektroerozyjne z wyposażeniem w urządzenie do drążenia otworów startowych
Rozpoczynamy przyjmowanie ofert na dostawę używanego drutowego centrum elektroerozyjne z wyposażeniem w urządzenie do drążenia otworów startowych w ramach projektu "Wdrożenie nowego wyrobu - narzędzi do obróbki plastycznej metali z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w firmie Hydrapres S.A. z Solca Kujawskiego" realizowanego przez naszą firmę w ramach Działania Nr RPKP.05.02.02 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Oferta - wzór

Oświadczenie - wzór